Hållbarhet

Vi är övertygade om att de druvor som produceras med så få tillsatser som möjligt och med största hänsyn till miljön inte bara bidrar till en hållbar planet utan även till vin med hög kvalité.

Inom vinproduktion innebär ett hållbart jordbruk framförallt att producenten använder sig av så få pesticider som möjligt. Eller inga alls vilket kan göras genom ett hands-on-jordbruk, där vinbonden spenderar mycket tid i vingården för att hålla jorden och druvorna friska. Till sin hjälp har bonden bland annat den biologiska mångfalden. Genom den kan naturliga fiender till skadedjur integreras och förse rankorna med näring när de plöjs ner i jorden.

Inom ekologisk vinodling är det väldigt få av de traditionella bekämpningsmedlen som är tillåtna och dessutom i liten mängd. Biodynamisk odling, som också är en filosofi, har tagit ekologisk odling ett steg till. Biodynamiker undviker användandet av traditionella bekämpningsmedel och använder istället åtta egna naturpreparat. Dessutom tar de hänsyn till hur himlakropparna rör sig och vinodlingen ses som en del av en kosmisk helhet.

Som vinimportör och företag gör vi hållbara val i allt från transporter till packtejp och trycksaker. Men framförallt genom att erbjuda viner som förenklar för dig att köpa på alla sätt schyssta viner. Därför jobbar vi bara med småskaliga vinbönder som värdesätter hög kvalité och ett hållbart jordbruk.